d
FB TW IG

#thelma_winery

Image Alt

A versenyről

FELHÍVÁS

A Villányi borvidék 2022-ben szervezi meg először Franc Du Monde néven a cabernet franc-ok világversenyét.

Nevezni a borversenyre az alábbi kategóriákban lehet:

  • klasszikus: cabernet franc fajtaborok, amelyek legalább 9% alkoholfokkal rendelkeznek;
  • prémium: legalább 12 hónapos fahordós érlelésű cabernet franc fajtaborok, amelyek legalább 12,5% alkoholfokkal rendelkeznek;
  • muzeális: minimum 10 éves vagy annál idősebb évjáratú (2022-ben 2012-es évjáratú vagy idősebb borok) cabernet franc fajtaborok;
  • házasítás: legalább 70% arányban cabernet franc fajtabort tartalmazó
    házasítások;

A nevezés díja: Első minta: €60, minden további nevezett tétel esetén €40/minta.

NEVEZÉS MENETE

Nevezni 2022. február 1-től május 20-ig a www.francdumonde.com oldalon a jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. A regisztrációról és a verseny nevezéséről visszaigazoló emailt küldünk. A nevezés a nevezési díj bankszámlájára történő megérkezésekor válik véglegessé.

Mintákat küldhetnek be a versenyre bírálat céljából bortermelő vállalatok, egyéni bortermelők és kereskedő szervezetek.

A versenyre való nevezéshez a résztvevőknek nyilatkozniuk kell a minta által képviselt bor tétel-mennyiségéről, mely nem lehet kevesebb 500 palacknál. A pontos mennyiséget a nevezési lapon kell közölni.

A nevezőnek tételenként 6 palack ingyen mintát kell eljuttatni a verseny rendezőjéhez, eredeti kiszerelésben, 0,75 literes kiszerelés esetén. Amennyiben a kiszerelés nem 0,75 literes, legalább 4 liternek megfelelő mennyiségű palackszám szükséges. A palackokon fel kell tüntetni a származási helyet, mely alatt a termék forgalmazásra kerül. Csatolandó továbbá 1 db, a mintán alkalmazottal megegyező címke.

A versenyen való részvételhez a nevezőknek mintánként be kell fizetniük a verseny szervezője által előírt nevezési díjat, a szervező által adott tájékoztatás szerint.

A nevezési lapot kinyomtatva, aláírva is szükséges megküldeni a nevezett borokkal együtt.

Kérjük, ne felejtse a nevezéséhez csatolni a szükséges dokumentumokat! (forgalomba hozatali engedély és analitika)

A borok fizikai beérkezésének végső határideje: 2022. június 1.

Borok beérkezésének helye: Villányi Borvidék Hegyközségi Tanácsa, 7800 Siklós, Felszabadulás u. 80., Magyarország

Kérjük a borok elküldésekor a végső határidő figyelembevételét. Javasoljuk, hogy külföldről időben tájékozódjon a szállítási időkről.

BÍRÁLATI RENDSZER

A borok értékelése nemzetközi bírálóbizottságok által történik. Minden bizottság 5-7 elismert kóstolási szakértőből áll. A szervező ország a tagok legfeljebb 50%-át jelöli a bizottságba.

Minden bizottság munkáját bizottsági elnök felügyeli. Feladata elvégzésében a borverseny elnöke nyújthat segítséget. A bizottságok csendben, a Versenyszabályzatban leírt feltételek maradéktalan betartása mellett dolgoznak.

A borok értékelése a Nagy nemzetközi borversenyek Szövetsége (VinoFed) által ajánlott és U.I.Œ, valamint az O.I.V. által kialakított 100 pontos, pozitív bírálati lapon történik, a bírálatot segítő számítógépes program és tabletek segítségével.

Amennyiben egy vagy több bizottsági tag nem találja a mintát megfelelőnek, kezdeményezheti(k) annak kizárását. Amennyiben szükséges, a bizottsági tagok egyöntetű döntése alapján a minta kizárható.

A bírálók által adott pontokat a technikai titkárság összesíti a számítógépes program segítségével, majd a számolt átlag adja a bor végleges pontszámát. Az átlagnál bármely irányban 5 pontnál jobban eltérő pontszámok közül a leginkább eltérő pontszám (pozitív és negatív irányban is) nem kerül beszámításra.

A FRANC DU MONDE nemzetközi borverseny szabályzata

A FRANC DU MONDE nemzetközi borverseny szabályzata
Preambulum
A Franc Du Monde nemzetközi borversenyen a cabernet franc borok értékelése az O.I.V. által javasolt módszer ( O.I.V. szab. 2009. ) figyelembe vételével és annak a VinoFed (Nagy nemzetközi borversenyek Szövetsége) által szakmailag szigorított előírásai alapján történik.

I. Fogalmak
• A borverseny olyan rendezvény, amelynek célja a beküldött minták minősítése érzékszervi bírálat alapján. A Franc Du Monde nemzetközi borverseny (a továbbiakban: FDM) néven megrendezett versenyen a minták:
• nevezésére a világ minden országából és borvidékéről egyaránt lehetőség van,
• a minősítésük során névtelenségüket az eredmények közzétételéig megőrzik.
• A nevező az a természetes személy, bortermelő vállalkozás, egyéni bortermelő, szakoktatási, kutatási intézmény, aki az FDM-re a jelen szabályzatban meghatározott módon jelentkezik és mintát küld be.
• A minta a versenyre beküldött, elfogadott nevezéssel rendelkező italtétel.
• A minta színe az ital készítésmódja és az alapanyaga alapján csak vörös lehet.
• A forgalmi kategória jelzi, hogy az ital a kereskedelemben megtalálható. A forgalmi tételek minimális mennyisége a jelen részvételi szabályzat szerint szabályozott.
• A bortípus utal a bor jellegére (pl. természetes bor, szénsavas bor stb.).
• A kiszerelés: az FDM-en kizárólag palackozott borok vehetnek részt.
• A minőségi kategória a természetes borok európai uniós szabályozás szerinti oltalmi kategóriáját jelenti (oltalom alatt álló eredetmegjelölésű: OEM, oltalom alatt álló földrajzi jelzésű: OFJ és földrajzi jelzés nélküli: FN), valamint ezek szinonimájaként alkalmazható hagyományos megjelölések (meghatározott termőhelyről származó minőségi bor, meghatározott termőhelyről származó különleges minőségű bor, védett eredetű bor).
• A bírálati kategória a minták csoportosításához és kóstolási sorrendjének kialakításához használandó besorolás.
• A különleges tulajdonság a bor készítéséhez alkalmazott egyedi technológia jelölésére szolgál. Ide tartozik pl. a barrique hordós erjesztés, érlelés.

II. Nevezési feltételek
A Borversenyt a Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft. rendezi.
A versenyen részt vehetnek a bortermelők mindazon cabernet franc fajtából készült vörösborai, melyek a származási ország előírásainak megfelelnek. A borászat rendelkezik a boraik forgalomba hozatalára vonatkozó illetékes szakhatósági engedéllyel. A beérkezett minták bírálati kategóriákba és csoportokba való besorolása a jelen Szabályzat alapján történik.
A mintákat klasszikus, prémium, muzeális és házasítás kategóriákban bírálják el, amelyek az alábbi meghatározással rendelkeznek:
• klasszikus: cabernet franc fajtaborok nevezhetnek, amelyek legalább 9% alkoholfokkal rendelkeznek.
• prémium: legalább 12 hónapos fahordós érlelésű cabernet franc fajtaborok nevezhetnek, amelyek legalább 12,5% alkoholfokkal rendelkeznek.
• muzeális: minimum 10 éves vagy annál idősebb évjáratú (2022-ben 2012-es évjáratú vagy idősebb borok) cabernet franc fajtaborok nevezhetnek.
• házasítás: legalább 70% arányban cabernet franc fajtabort tartalmazó
házasítások nevezhetnek.

Mintákat küldhetnek be a versenyre bírálat céljából bortermelő vállalatok, egyéni bortermelők és kereskedő szervezetek.
A versenyre való nevezéshez a résztvevőknek nyilatkozniuk kell a minta által képviselt bor tétel-mennyiségéről, mely nem lehet kevesebb 500 palacknál. A pontos mennyiséget a nevezési lapon kell közölni.
A nevezőnek tételenként 6 palack ingyen mintát kell eljuttatni a verseny rendezőjéhez, eredeti kiszerelésben, 0,75 literes kiszerelés esetén. Amennyiben a kiszerelés nem 0,75 literes, legalább 4 liternek megfelelő mennyiségű palackszám szükséges. A palackokon fel kell tüntetni a származási helyet, mely alatt a termék forgalmazásra kerül. Csatolandó továbbá 1 db, a mintán alkalmazottal megegyező címke.
A versenyen való részvételhez a nevezőknek mintánként be kell fizetniük a verseny szervezője által előírt nevezési díjat, a szervező által adott tájékoztatás szerint.
A bírálatra benyújtandó bormintáknak az alábbi adatok mintánkénti megjelölésével kell szerepelniük a nevezési listán:
• a résztvevő neve és címe
• a bor megnevezése, a származási ország szabályai szerint (származási helye, fajta, márkanév, évjárat, LOT szám, magyarországi boroknál NÉBIH engedély száma)
• a borkészlet mennyisége (palack szám)
• szőlőfajták megnevezése, és százalékos arányuk a termékben
• termesztési mód és borkészítési eljárás jellemzői
A nevezési lap mellett, minden egyes mintához csatolni kell a mintára vonatkozó kémiai analízist tanúsító bizonyítványt (NÉBIH), mely az alábbi adatokat tartalmazza:
• alkoholtartalom térfogat %-ban kifejezve
• cukortartalom g/l-ben
• titrálható savtartalom, borkősavtartalom g/l-ben
• illósavtartalom (ecetsav g/l-ben)
• összes és szabad SO2 – tartalom mg/l-ben
• a szénsavas borok esetében a palackban lévő túlnyomás bar-ban kifejezve.
Minden EU-n kívüli országból nevezett mintához 3 példány Pro Forma számlát kell a szállítmányozónak elküldeni (2 példányt a mintához mellékelni, 1 példányt a szervezőnek e-mailben eljuttatni), amelyen a borokat tételenként, az alkoholtartalmat, a bor színét és értékét kell feltüntetni, továbbá, hogy: “Franc du Monde nemzetközi borverseny, 2022, minta érték nélkül, kereskedelmi forgalomba nem kerül.”
III. A borverseny lebonyolítása és a bizottság működése
A minták beérkezésekor a verseny szervezője nemzeti szakértőkből álló bizottságot nevez ki, melynek az a feladata, hogy megvizsgálja a beérkezett mintákat és megállapítsa, hogy a palackokon szereplő adatok megegyeznek-e a nevezési lapon megadottakkal. Kijavítják az esetleges hibákat és kizárják azokat a mintákat, melyek nem felelnek meg a jelen szabályzatban előírtaknak. Ezt követően a bizottság a szabályzatban előírtak szerint elvégzi az osztályba sorolást a nevezési lapon feltüntetett jellemzők alapján, ill. amennyiben szükséges, saját maga állapítja meg ezen jellemzőket.
A borverseny a szabályzatának betartását a borverseny elnöksége felügyeli. Az elnökség három tagból áll, az alábbiak szerint:
• az elnök, a szervező országból
• két borász szakértő, tanácsadó
Az elnök és a szaktanácsadók nem vesznek részt a bírálatban, azonban legalább egyikük mindig a helyszínen tartózkodik.
A borok értékelése nemzetközi bírálóbizottságok által történik. Minden bizottság 5-7 elismert kóstolási szakértőből áll. A szervező ország a tagok legfeljebb 50%-át jelöli a bizottságba. A bizottság minden más, külföldi tagja más-más országból érkezik. A bírálóbizottságok száma a versenyen résztvevő tételek mennyiségétől függ. A bírálóbizottságok összeállítása a szervező által történik.
Minden bizottság munkáját bizottsági elnök felügyeli. Feladata elvégzésében a borverseny elnöke nyújthat segítséget.
A bizottsági elnök feladatai a következők:
• a kóstolás megkezdése előtt ellenőrzi a kóstolás előkészületeit,
• ellenőrzi a kóstolási minták helyes sorrendjét, a minták felbontását, hőmérsékletüket, nevezés szerinti azonosságukat és a bizottság tagjai előtti anonimitásukat, valamint figyel a kiszolgálás megfelelő színvonalára,
• ellenőrzi a technikai titkárság munkáját: tájékoztatja a titkárság tagjait a kóstolásra érkező mintákról, valamint ellenőrzi a bírálati szoftver helyes és pontos működését (például a bírálati pontszám kiszámítását)
• figyelemmel kíséri a minták bemutatását, kijavítja a helyes sorrenden tévesen bekövetkezett változásokat és kiveszi azon mintákat, melyek nem felelnek meg a szabályzati feltételeknek,
• amennyiben szükségesnek ítéli, elrendeli a minta visszakóstolását, olyan esetekben, amikor:
• a bizottság tagjainak többsége ezt megkívánja,
• a tagok által adott pontszámok jelentős eltérést mutatnak,
• a normálistól eltérő ízről érkezik jelentés, vagy borhiba gyanúja merül fel,
• kivételes esetekben, amikor a bor értékelése a helytelen besorolás miatt nem megfelelően történt.
A kóstolás teljes időtartamában meg kell tartani a borok anonimitását, valamint be kell tartani az alábbiakat:
• minden egyes bizottság elkülönítetten dolgozik, csendben, olyan fényforrás mellett, amely nem változtatja meg a bor színét. Abban a helyiségben, ahol a kóstolás történik, csak azok tartózkodhatnak, akik részt vesznek a kóstolás lebonyolításában. A kóstolóteremben lehetőség szerint 20-24 °C hőmérsékletet kívánatos biztosítani. Tilos a dohányzás és szigorúan csendet kell tartani,
• a palackok felnyitása és a borok dekantálása (amennyiben a szabályzat dekantálást ír elő) a bizottság tagjainak látókörén kívül történik,
• a bizottság minden egyes tagjának sorszáma és neve látható a bírálati szoftver kezdőképernyőjén, mely egyértelműen jelzi a bíráló pontos helyét a bizottságon belül
• a kóstolópoharak az OIV által megengedett típusúak lehetnek,
• a bizottságok reggel 9.00-től 15.00-ig dolgoznak. Kóstolási ülésenként száraz bor esetében maximum 45-60 minta kerül bírálatra. Egy-egy menetben maximum 15 minta kerül bírálatra, a menetek között legalább 30 perces szünetekkel.
A bizottság tagjainak a bírálat alatt kenyér és víz áll rendelkezésükre. A bizottság ülése alatt szünetek kerül beiktatásra, amikor egyéb ételek és italok is felszolgálhatók.

A borminta sorozatok, valamint a kóstolási sorrend kialakításakor a meghatározó szempontok:
• cukortartalom: a szárazabb borokkal kell kezdeni
• évjárat szerint: a fiatalabb borokkal kezdődik a sor
• hordós érlelés intenzitása szerint: a kevésbé fás karakterű borokat kell korábban kóstolni.
A borok az alábbi hőmérsékleten kerülnek bírálatra: 16-19 °C,
Az egyes sorozatok kóstolása elején a bizottságok legalább egy próbabírálatot tartanak (belövő bor), mely alatt megbeszélhetik a tagok által adott pontszámokat, annak érdekében, hogy viszonylag kiegyensúlyozott bírálati követelmények alakulhassanak ki. A bizottság tagjai teljes csendben dolgoznak, anélkül, hogy bármi jelét adnák a mintával kapcsolatban kialakult benyomásaiknak. Minden egyes minta bemutatása előtt a bizottság tagjai számítógépen keresztül megkapják az elektronikus bírálólapot, amely tartalmazza a kóstolandó minta technikai adatait. A bírálat végén a szoftver begyűjti a bírálólapokat, ellenőrzi helyes kitöltésüket; miután az összes bizottsági tag végzett, az Elnök hitelesíti az adott minta bírálati eredményét. A bizottság tagjai nem rendelkezhetnek másolattal a bírálólapokból, és nem szerezhetnek tudomást az adott napon az egyes boroknak ítélt pontszámokról és díjakról a kóstolás lezárulása előtt.

IV. Bírálati lap
A borok értékelése a nagy nemzetközi borversenyek szövetsége (VinoFed) által ajánlott és U.I.Œ, valamint az O.I.V. által kialakított 100 pontos, pozitív bírálati lapon történik, a bírálatot segítő számítógépes program és tabletek segítségével.
Amennyiben egy vagy több bizottsági tag nem találja a mintát megfelelőnek, kezdeményezheti(k) annak kizárását. Amennyiben szükséges, a bizottsági tagok egyöntetű döntése alapján a minta kizárható.
A bírálók által adott pontokat a technikai titkárság összesíti a számítógépes program segítségével, majd a számolt átlag adja a bor végleges pontszámát. Az átlagnál bármely irányban 5 pontnál jobban eltérő pontszámok közül a leginkább eltérő pontszám (pozitív és negatív irányban is) nem kerül beszámításra.

V. A díjak odaítélése
A Franc Du Monde nemzetközi borversenyen a borokat 4 kategóriában, klasszikus, prémium, muzeális és házasítás kategóriában bírálják el.
Champion: Mind a négy kategóriában 1-1 bor kaphatja meg a verseny champion díját, amelyet a 3 legjobb pontszámot elért borból választják meg az adott kategórián belül.
Mindkét kategóriában az alábbi érmek kerülnek odaítélésre:
• Aranyérem (legalább 92 pont),
• Ezüstérem (legalább 86 pont),
• Bronzérem (legalább 80 pont).
A kiadott érmek száma nem haladhatja meg a nevezett borok 30%-át, amennyiben mégis több, a 30%-ot maghaladó rész arányában a borverseny elnöksége megemeli a ponthatárokat. (Tört számok esetén a pontszámot a kerekítés szabályai szerint állapítják meg.)
Ország legjobbja – “Best of Country”: Amennyiben egy külföldi országból legalább 10 minta érkezik, akkor a nevezett minták közül a legtöbb pontszámot elért aranyérmes bor különdíjban részesül.
A felsorolt díjakon felül a rendező egyéb különdíjakat is kioszthat.
A rendező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze és beazonosítsa a kereskedelmi forgalomban kapható bor minőségét a versenyen szereplő azonos bor mintájával.
A borverseny szervezője a champion és érem díjakat elért borok számára a díj feltüntetését a palackon (kiegészítő címkén – “macaron”, vagy nyomdai úton a címkén) külön feltételek alapján engedélyezi. A megállapodás nélküli hivatkozás, logó használat a későbbi versenyekről történő kizárást eredményezi.
Borok osztályozása
Vörösborok kategóriája (3)
típus cukortartalom (g/l) alosztály
száraz 0 – 4 3.9
egyéb 4,1 – 3.10

Bírálók

Ismerje meg Őket!

Davide Bortone

Winemag.It editor in chief

Cees van Casteren

Master Of Wine

Sue Tolson

DipWSET

Jeroen Terhorst

Account Manager Fine Wine Shops

Németh Ágnes

Hungarianwines author

Sebestyén Csilla

Sebestyén Pince

Fiáth Attila

Nemzetközi borakadémikus

Ximena Pacheco

Borász /Chile/

Aleksandar Zeremski

Tulajdonos, borász /Szerbia/

Vancsik Ivett

DipWSET

Győrffy Zoltán

Pécsi Borozó /főszerkesztő/

Joel B. Payne

Sommelier

Niklas Bergqvist

Sommmerlier-Svédország

Orodán György

DipWSET

Tomislav Ivanovic

WSET3 Borszakíró

Pasi Ketolainen MW

Master of Wine